Rovdyravvisende gjerder - ulv, gaupe, jerv og bjørn


 

Rovviltgjerder fra Poda

Går du med tanker om et rovviltgjerde, så kontakt ditt Poda-senter for råd og veiledning til akkurat dine forhold.

 

I mange tilfeller gis det opptil 70% tilskudd til rovviltgjerder og Poda-senteret ditt konstruerer rovviltgjerder etter standarder, som oppfyller myndigheternes krav.

 

Det er viktig at rovviltgjerdet ditt er korrekt prosjektert og montert. Ulver og gauper avskrekkes av strømgjerder og derfor skal et rovviltgjerde konstrueres med strømtråder utvendig. I mange tilfeller kan det blant annet være nødvendig å forbedre jordforbindelsen i gjerdet for å sikre en effektiv støtavgivning. Vi rådgir gjerne om gjerdet ditt.

Standard rovviltgjerder

Ved etablering av nye beiteområder til f.eks. sauer, anbefaler vi et rovviltgjerde med en høyde på 125 cm. Gjerdet kan med fordel konstrueres med 116 cm Poda Supernet, supplert med minst 2 strømtråder utvendig; én maksimalt 20 cm fra terrenget og den andre i toppen av gjerdet.

 

Et alternativ er et sekstråds strømgjerde med den nederste tråden maksimalt 20 cm over terrenget og en trådavstand på ca. 20 cm. Denne typen gjerde kan konstrueres ekstra økonomisk som et klassisk Poda-gjerde med Isolatorwood X-bats.

 

I noen tilfeller kan eksisterende 2- eller 3-trådsgjerder endres til rovviltgjerder med flere tråder. Ofte er eksisterende gjerder for lave, og da må vi vurdere, om gjerdet kan forhøyes eller om det lønner seg bedre med et helt nytt gjerde med nye stolper. Kontakt oss, hvis du er i tvil.

Ekstra sikre rovviltgjerder

Våre standard rovviltgjerder gir en høy grad av sikkerhet men i tilfeller der det ønskes en ekstra høy sikkerhet, kan det bli aktuelt med et høyere nettgjerde med strømsikring. Det kan f.eks. være hvis man har spesielt verdifulle avls- eller konkurransedyr som skal sikres best mulig. I en slik inngjerding kan det også legges ut et ekstra nett på jorden på yttersiden av gjerdet. Dette vannrette nettet festes til selve gjerdet og forhindrer at rovvilt graver seg under.

 

Vi kan dessuten installere en alarm på strømgjerdet ditt som sender en melding til mobiltelefonen din i tilfelle spenningen på strømgjerdet faller under et fastsatt nivå. Et plutselig spenningsfall kan skyldes at fremmedlegemer eller kraftig vegetasjon berører gjerdetråden. Når du mottar en alarm, kan du raskt utbedre feilen på strømgjerdet og dermed komme rovviltet i forkjøpet.

 

Se også våre anbefalinger til rovviltgjerder

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023