Nettgjerder til sau og geit


Nettgjerde - den ultimate løsning

Et nettgjerde med ekstra el-sikring er den bedste og sikreste gjerdeløsning til sau og geit.

Vær oppmerksom på, at dyrene fort kan ramponere et alminnelig nettgjerde ved f.eks. og gni seg på det. Derfor anbefaler vi Poda Supernet, som er utført i kraftig ”high-tensile” ståltråd og er konstrueret med den særlige ”tightlock”-knute i hver eneste trådsamling. Supernettets høye kvalitet gjør, at gjerdet holder formen og kan fjære ved påvirkninger.

El-sikring

Nettgjerde bør suppleres med ekstra el-sikring, for at dyrene skal ha respekt for gjerdet . El-sikringen vil typisk bestå av en øvre tråd samt en nedre tråd, monteret på avstandsisolatorer. Gjerdet monteres etter ønske på Poda Økostolper i europeisk robinie, eller på de velkjente trykkimpregnerte Poda gjerdestolpene i norsk furu.

Så får du et virkelig godt gjerde, som vil holde i mange år fremover, uten konstante reparasjoner og ergelser.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023