Gjerder til hjort, rådyr, elg og rein

Gjerder til hjortefarmer

I Norge er gjerder til hjortefarmer omfattet av særlige lovkrav til gjerdets beskaffenhet, noe som bl.a. setter minimumskrav til gjerdets høyde, avstanden mellom stolpene og størrelsen på dem samt nettets styrke og utforming. Alt dette kan vi hjelpe deg med hos Poda da vi har mange års erfaring på området og materialene på lager.

Profesjonell montering

Poda er landsdekkende, og vi tilbyr rådgiving, montering og vedlikehold av alle typer hjortegjerder. Våre montører er erfarne, og alle rår over profesjonelt verktøy og terrenggående maskiner. Derfor er du sikker på å få et robust og effektivt gjerde til hjortefarmen din når du velger Poda som leverandør.

Hjortegjerde til skoger

Bestanden av kronvilt vokser, og derfor opplever skogeiere stigende problemer med skader på trærne som følge av hjorter som pusser geviret. Dette kan medføre et stort verditap fordi skadene rammer de mellomstore trærne som den framtidige skogen skal bygge på. Derfor er effektive hjortegjerder som regel en god investering i områder med kronvilt.

Beskyttelse av avlinger

Kronvilt beveger seg raskt og vidt omkring, og derfor forårsaker den voksende bestanden et stigende antall skader på avlinger med store verditap til følge. Til å imøtegå denne utfordringen har Poda utviklet et særlig 4-tråds gjerde som på kostnadseffektiv vis holder kronviltet på avstand.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023