Viltgjerder

Viltgjerder

Effektiv inngjerding av vilt – og avverging av vilt – forutsetter ekspertise og robuste materialer, fordi mange viltlevende dyrearter, i motsetning til tamme dyr, beveger seg over store avstander og derfor har en naturlig sans for å forsere barrierer i landskapet.

Bisongjerder

For ca. 2000 år siden var europeisk bison en naturlig del av den danske faunaen, og i Europa har bisonen vært utryddet som viltlevende dyr siden starten av forrige århundre. Europeisk bison innføres i stigende omfang til bisonfarmer i Danmark, og på europeisk plan re-introduseres bisonen til den ville naturen. Bison veier opptil 900 kg og er det største landlevende pattedyret vi har. Bison er aggressiv og springer fort, og derfor stilles det ekstra store krav til materialene når bison skal inngjerdes. Les mer om bison her. (kobling til artikkel om bison i Randers Regnskov).

Profesjonell montering

Poda er landsdekkende, og vi tilbyr rådgiving, montering og vedlikehold av alle typer viltgjerder. Alle våre erfarne montører rår over profesjonelt verktøy og terrengående maskiner, og derfor kan du være sikker på å få et robust og effektivt viltgjerde når du velger Poda som leverandør.

Villsvingjerder

Villsvin er på vei tilbake som viltlevende dyreart i dansk natur. I forhold til jakt og skogbruk kan det være en fordel, men for landbruket utgjør villsvin en stor utfordring, fordi villsvin kan forårsake stor skade på avlinger og spre sykdommer til tamsvinene. Da villsvin kan veie helt opptil 350 kg og er mindre følsomme for strømgjerdets elektriske støt enn vanlige griser, stiller villsvingjerder store krav til materialer og montering. Hos Poda har vi stor erfaring med gjerder til villsvin, og det er f.eks. Poda som har inngjerdet villsvinene i Lille Vildmose.

 

 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023