Gjerder for dyr

 


 


 

45 år med gjerder

I 1975 ble de første Poda-gjerdene satt opp. Inntil da var nesten alle dyr inngjerdet med piggtråd og skigarder, og det fantes ikke strømgjerdeapparater som var kraftige nok til å holde dyrene forsvarlig inngjerdet.

Alt dette endret seg da Poda introduserte et særlig effektivt strømgjerde fra New Zealand, som er basert på elektrisk isolerende Insultimber-stolper. Gjerdet ble siden kendt som et “Poda-gjerde”.

Kvalitet lønner seg!

Poda ble også kjent for å levere nøkkelferdige gjerdeløsninger fordi det viste seg å være mest kostnadseffektivt å la Poda banke stolpene i jorden og montere gjerdet med spesialmaskiner. Gjerdet skulle ses som en investering, gjerdematerialene ble dimensjonert til å holde og monteringen skulle være profesjonell.

Sånn var det den gangen for mer enn tre tiår siden, og sånn er det fortsatt i dag - det har nemlig vist seg å være en virkelig god idé.


 

Send en melding og få svar fra ditt lokale Poda-senter


 

© Poda A/S 2023